وبلاگ

جدید ترین نوشته های ما

25 June 2020

همایش مدیریت منابع انسانی استراتژیک

25 June 2020

همایش طراحی ساختار سازمانی

25 June 2020

همایش ناسازنماهای استراتژی

پروفسور سید محمد اعرابی مدیریت بازرگانی تحصیلات مقطع رشته و گرایش محل تحصیل سال اخذ ليسانس اقتصاد (گرايش بيمه و بازرگاني ) دانشگاه علامه طباطبايي

25 June 2020

کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی مدیران جهت مدیران شرکت آب منطقه فارس

برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی مدیران در شهرداری منطقه 22   کارگاه آموزشی “مهارت های ارتباطی مدیران“ در تاریخ 1397/02/25 در شهرداری منطقه22 برگزار شد. در