درباره ما

داستان پالت

چشم اندازو اهداف شرکت لیما راهبرد پارسه

بیانیه مأموریت:  

 خدمت به جامعه با رویکرد سرآمدی و نوآوری

 

چشم انداز:

تبدیل شدن به 5 موسسه برتر استان فارس در زمینه آموزش و مشاوره

 

ارزشهاي حاكم :

  • خردجمعي، خلاقيت، شجاعت و دقت در تصميم گيري
  • روحيه كارگروهي و هم افزايي، تلاش مجدانه و صادقانه
  • اعتماد، انضباط، امانت داري و اخلاق حرفه اي
  • رعايت كرامت انساني و مخاطب مداري
چشم اندازو اهداف شرکت    لیما راهبرد پارسه